Agnieszka Smołucha-Sładkowska

Członek zespołu 2008-2009